Cloud Service Help Desk (ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์)

Cloud Service Help Desk

Cloud Service Help Desk (ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์)

ราคา 3,990 บาท

สั่งซื้อโดยติดต่อผู้ผลิตโดยตรง

3,662 views

คำอธิบาย

ราคา: 3,990 บาท
เงื่อนไขราคา:
SoruceCode: มี
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ:
ผู้ผลิต: www.atomeii.com

วิธีการสั่งซื้อ/ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสั่งซื้อผ่านคุณ นุช 086-2186849

www.atomeii.com

รายละเอียด

Cloud Service Help Desk เป็นระบบ Web Applicationในงานส่วนของสารสนเทศที่ต้องให้ความช่วยเหลือแก่ User ผู้ใช้งาน ระบบมีความเข้าใจง่ายระบบสามารถออก Transection Ticket แจ้งซ่อม และขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมออกแบบมาให้ User สามารถใช้งานได้ง่าย มีระบบ Emai แจ้งเตือนในการแจ้งซ่อม และหลังการให้บริการ รวมถึง Graph chart แสดงรายงานค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบแยกรายเดือน รายปี และใบแจ้งซ่อมเพื่อสะดวกในการเบิกค่าใข้จ่ายหรือเบิกซื้ออะไหล่ในการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติความสามารถของตัวโปรแกรม

 1. ระบบรองรับการทำงานเป็นระบบ Web Base สามารถติดตั้งได้บนเครื่อง SERVER หรือ Client PC ปกติก็สามารถใช้งานได้
 2. ระบบรองรับการทำงาน บน Windows และบน Linux
 3. ระบบสามารถแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงสำนักงาน Computer, Printer, Notbook, Tablet, Mobile, Wifi, Networks, Projector เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 4. ระบบสามารถพิมพ์ใบซ่อมแจ้งงาน เพื่อแนบเอกสารขอเบิกจ่ายค่าบริการ หรือค่าอะไหล่ในการซ่อมบำรุงได้
 5. ระบบเพิ่มแผนกฝ่ายโครงสร้างองค์กรได้ และรองรับการทำงานหลายบริษัท
 6. ระบบสามารถเพิ่มทะเบียนทรัพย์สินอุปกรณ์ Computer, Printer, Mobile, Table, และอุปกรณ์อื่นได้
 7. ระบบสามารถส่ง Email แจ้งซ่อมไปยังเจ้าหน้าที่สารสนเทศได้ และยังสามารถแจ้งสถานะ กลับไปยัง User ได้ว่าซ่อมสำเร็จแล้ว, ยกเลิกการซ่อม
 8. ระบบสามารถเพิ่มประเภทการให้บริการได้
 9. ระบบสามารถเพิ่มสถานที่ตั้งต่ำแหน่งของอุปกรณ์ในการตรวจซ่อมบำรุงได้
 10. ระบบส่งร้านซ่อมเคลมสินค้า สามารถบันทึกประวัติรายการส่งซ่อมให้ บริษัทซ่อม วันที่รับประกันซ่อม ได้
 11. ระบบกราฟรายงานสถานะการซ่อมทุกรูปแบบ รายงานการซ่อม, รายงานค่าใช้จ่าย, กราฟแสดงการแจ้งซ่อม, กราฟแสดงอัตราการซ่อม, กราฟแสดงค่าใข้จ่ายการซ่อม, กราฟแสดงซ่อมรายปี, กราฟแสดงค่าใช้จ่าย
 12. ระบบสามารถตั้งค่าเปลี่ยนภาพ Logo Menu ห้างร้านค้า บริษัทฯ หรือโรงเรียนมหาวิทยาลัย ได้
 13. ระบบรองรับการขึ้นทะเบียน สิทธิบัตร license Software ได้
 14. ระบบรองรับ 2 ภาษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สามารถเลือกแสดงสลับการทำงานได้ EN > TH
 15. สามารถเพิ่มภาพ User แสดงสถานะในการใช้งาน
 16. ระบบรองรับการใช้งานกลุ่มทุกประเภทธุรกิจ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงแรม ธนาคาร โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย เหมาะสมในการทำงานของฝ่ายสารสนเทศ หรือ MIS
 17. ระบบ Software สามารถทำการติดตั้งใช้งานได้ บนระบบ Server Apache 2.2 PHP 5.3 Mysql บนเครื่อง Server หรือ Client ก็ได้

การพัฒนาซอท์แวร์ในแต่ละ Verison

• เพิ่มหมวดภาษา EN อังกฤษ สามารถสลับโหมดเมนู 2 ภาษาทำงานได้ทันที TH > EN 
• แก้ไขการเรียงลำดับคิว โดยคิดที่แจ้งเข้ามาก่อนอยู่ด้านบนสุด
• สามารถ Export รายงานเป็น Excel ได้ทุกหน้าเมนูกราฟรายงาน 

• เพิ่มระบบ Transection ID หรือ หมายเลข JOB ID 
• เพิ่ม Top Menu Login transparency พร้อมรูปภาพประจำตัวการใช้งาน
• ปรับปรุงแก้ไขระบบส่งเคลมส่งซ่อมให้ใช้งานได้สะดวกกว่าเดิม 
• ปรับปรุงรายงานการออก PDF File ใหม่ 
• เพิ่มระบบรายงานแบบกราฟ 7 รูปแบบ
• ปรับปรุงรูปแบบ Menu icon Template ใหม่หมด  
• เพิ่มเมนู Search ค้าหาระบบ JOB ID 

• รองรับระบบ Dell Service Tag สามารถบันทึกทำรายการแจ้งซ่อมโดยใช้รหัส Services Tag ในการแจ้งซ่อมได้ 
• เพิ่มระบบลำดับคิวขอให้บริการในการซ่อม 
• แจ้งซ่อมผ่านทางระบบ WebService สามารถแจ้งรับบริการผ่านทางอุปกรณ์ Smart Phone Tablet ระบบปฏิบัติการ Windows, MAC, OSX, iOS, Android, WindowsPhone, Google Chrome, Safari Mozilla FireFox 
• ไม่รอบรับการใช้งาน Browser Internet Explorer 
• ระบบแจ้งเตือนผ่านทาง Email Notification เช่น แจ้งขอรับบริการ , แจ้งซ่อม, แจ้งปิดงานให้บริการ เป็นต้น 
• สามารถแสดงรายละเอียดรายการให้บริการผ่าน Data List View  
• พิมพ์ใบรายการแจ้งซ่อม เพื่อส่งทำเบิกค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ 

• รองรับการใช้งานระบบ Email UserName ในการ LOGIN เข้าใช้งาน 
• User สามารถดูประวัติการขอบริการการซ่อมของตัวเองได้ 
• รายงานผลการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ รายละเอียดการให้บริการโดยแสดงผลระบบ Chart รายงานแบบ Realtime 
• คำนวนยอดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้ 
• บันทึกรายการอุปกรณ์ที่ทำการส่งเคลมซ่อมได้ 
• ยกเลิกรายการซ่อมอุปกรณ์ได้