โปรแกรมจองห้องประชุม

RoomSYS

โปรแกรมจองห้องประชุม

ราคา 2,650 บาท

สั่งซื้อโดยติดต่อผู้ผลิตโดยตรง

6,408 views

คำอธิบาย

ราคา: 2,650 บาท
เงื่อนไขราคา: ราคาถูกลดสุดๆ
SoruceCode: มี
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows + Linux (PHP 5.3.28+)
ผู้ผลิต: GoodlyThink

วิธีการสั่งซื้อ/ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสั่งซื้อ, สอบถามการใช้งานได้ที่

ฝ่ายบริการลูกค้า GoodlyThink 097-335-5896

หรือเว็บไซต์ www.goodlythink.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทดลองใช้งาน และ ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซต์ www.goodlythink.com

รายละเอียด

 • โปรแกรมติดตั้งที่เดียวเครื่องแม่ข่าย ทั้งแบบIntranet หรือ Internet ได้ทั้ง Linux และ windows เครื่องอื่นๆ เรียกใช้งานผ่าน Browser เหมือนการเรียกใช้เว็บไซต์ทั่วๆ ไป
 • จัดระเบียบคิวการใช้ห้อง ลดปัญหาความขัดแย้งในการจองใช้ห้อง
 • สามารถจองแบบช่วงวันที่ได้ (มากกว่า 1 วัน) และสามารถจองช่วงเวลาต่อกันได้
 • ระบบจะทำการค้นหาห้องที่ว่างให้อัตโนมัติ จากช่วงวันที่/เวลาที่ผู้จองต้องการ จึงหมดปัญหาการจองห้องซ้ำซ้อนกัน
 • สามารถแนบเอกสารประกอบการประชุมได้
 • สามารถกำหนดให้เอกสารประกอบการประชุม สามารถเข้าถึงได้ทั้งแบบสาธารณะ หรือเฉพาะผู้ที่ login เข้าใช้ระบบ
 • มีระบบขอยกเลิกจอง
 • มีระบบกำหนดเวลาในการทำรายการจอง กล่าวคือหากไม่บันทึกข้อมูลการจองภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกรายการจองนั้น
 • สามารถกำหนดให้ระบบอนุมัติรายการจอง หรือรายการขอยกเลิกจองได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบต้องผ่านผู้อนุมัติ
 • สามารถกำหนดอัตราค่าเช่าใช้ห้องได้ลึกถึงระดับนาที (และมีระบบแปลงหน่วย วัน, ชั่วโมง เป็นจำนวนเงินต่อนาทีให้)
 • สามารถกำหนดผู้อนุมัติประจำแผนกได้ โดย 1 ผู้อนุมัติสามารถมีสิทธิ์อนุมัติได้หลายแผนก
 • โปรแกรมอนุญาตให้ผู้ทำรายการจองสามารถแก้ไขรายการจอง/ลบรายการจองได้ จนกว่าผู้อนุมัติจะทำการเปิดอ่านรายการ
 • มีระบบปฏิทินสำหรับแสดงรายการจอง แบบรายเดือน และแบบรายการ พร้อมแสดงรายละเอียดเมื่อคลิกโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าใหม่ สะดวกสุดๆ
 • สามารถกำหนดรูปภาพให้กับห้องได้สูงสุด 4 รูปภาพ, สามารถกำหนดรูปภาพประจำตัวของผู้ใช้งาน
 • โปรแกรมสามารถกำหนดการรันเอกสารแบบอัตโนมัติได้ และสามารถกำหนดรูปแบบเอกสารได้
 • และคุณสมบัติอื่นๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทดลองใช้งาน และ ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซต์ www.goodlythink.com