ซอฟต์แวร์ระบบบริหารธุรกิจตัวแทนผู้ส่งสินค้า

FsForwarder (Freight Forwarder System)

ซอฟต์แวร์ระบบบริหารธุรกิจตัวแทนผู้ส่งสินค้า

ราคา 0 บาท

สั่งซื้อโดยติดต่อผู้ผลิตโดยตรง

2,634 views

คำอธิบาย

ราคา: 0 บาท
เงื่อนไขราคา: ตามตกลง
SoruceCode: ไม่มี
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ:
ผู้ผลิต: FissionSoft

วิธีการสั่งซื้อ/ติดต่อสอบถาม

สนใจติดต่อ คุณมาลียา 081 372 6994, บริษัท ฟิชชั่น ซอฟต์ จำกัด 02 410 3351

รายละเอียด

ซอฟต์แวร์ระบบบริหารธุรกิจตัวแทนผู้ส่งสินค้า ที่ช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ทำให้ท่านสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

จุดเด่น

  • รองรับทุกประเภทการขนส่งในระบบเดียว
  • สามารถกำหนดราคาค่าบริการได้อย่างละเอียด ครบถ้วน ครอบคลุมทุกรูปแบบ
  • รองรับกระบวนการทำงานครบทุกแผนก (Sale / Customer Service / Operation / Finance & Account) ข้อมูลเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล
  • สามารถคำนวณค่าบริการที่จะเรียกเก็บ ตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในใบเสนอราคา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้
  • ฝ่ายการเงินสามารถออก Invoice ได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ต้องทำการคำนวณค่าบริการต่างๆ เอง เพิ่มความถูกต้อง สะดวกรวดเร็วในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
  • เป็น Workflow สามารถกำหนดสิทธิการทำงาน การแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง ตามแต่ละขั้นตอนได้
  • สามารถกำหนดสิทธิการเห็นข้อมูล ได้ทั้งตามส่วนงาน และตามรายลูกค้า

สนใจติดต่อ คุณมาลียา 081 372 6994, บริษัท ฟิชชั่น ซอฟต์ จำกัด 02 410 3351

ด่วน!!! ลดค่า License 40% เมื่อทำสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้