โปรแกรม

เพิ่มเติม


Tour Booking System

แอพระบบจองทัวร์ ออนไลน์ (Android)
890.-

CarSYS

โปรแกรมจองและบริหารงานรถ
2,650.-

Stock Management

โปรแกรมสต๊อกสินค้า
1,040.-

NetApps Field Service Manager

โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง
1,200.-

SmartHome Control

บ้านอัจฉริยะ
5,000.-