โปรแกรม

เพิ่มเติม


Business Plus Account & ERP

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Account & ERP
170,000.-

Inschecks Booking

ระบบจองออนไลน์สำหรับโรงแรม/ทัวร์
9,000.-

bookrent

โปรแกรมเช่ายืมหนังสือ
2,200.-

Sale Forecast System

ระบบพยากรณ์การขาย
390.-

NetApps Field Service Manager

โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง
1,200.-