โปรแกรม

เพิ่มเติม


small inventory

ระบบจัดการวัสดุสำนักงาน
4,500.-

SmartHome Control

บ้านอัจฉริยะ
5,000.-

iService 1.0

ระบบซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
590.-

Cloud Service Help Desk

Cloud Service Help Desk (ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์)
3,990.-

Stock Management

โปรแกรมสต๊อกสินค้า
1,040.-