โปรแกรม

เพิ่มเติม


iFund

โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ออนไลน์
850.-

iService 1.0

ระบบซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
590.-

Book rent Project

โปรแกรมร้านเช่า-คืน หนังสือ
500.-

Point of Sale and Inventory Management System

ระบบบริหารจัดการเคลื่อข่ายร้านขายอุปกรณ์ Tablet Pc และ Smart Phone
499.-

jcute-shop

โปรแกรมขายหน้าร้าน
550.-